(+47) 900 68 536

Vi har følgende stillinger ledige:

OPTICE AS er et landsdekkende firma med hovedfokus på luftkvalitet
og inneklima. Våre erfaringer på ventilasjonsvedlikehold, rengjøring og
kvalitetssikring, skaper større forståelse for viktigheten av kvalitet på
inneklima for aktive mennesker.

Salgskonsulent med ansvarsområde Midt Norge: 

Hovedsakelig Trøndelag, øvrig etter nærmere avtale


Salgskonsulent med ansvarsområde Nord Norge:
Nordland, Troms og Finnmark


Vi trenger flere engasjerte medarbeidere for informasjon og
salg av våre løsninger.Kvalifikasjoner:

Erfaringer og gode resultater fra oppsøkende virksomhet innen
salg/relasjonsbygging.

Kunnskap fra ventilasjon- og eller rengjøring av slike systemer er avgjørende.

Generell datakunnskap som arbeidsredskap for rapporteringer, tilbudsskriving,
presentasjoner etc.Egenskaper:

Gode evner til selvstendig arbeid og i team. Noe ledererfaring er en fordel.  

Gode kunnskaper i kommunikasjon, muntlig og skriftlig. Stillingen betinger
kunnskaper på nivå flytende/morsmål Norsk. Nøyaktighet og evne til raskt utføre
gitte oppgaver. Dette er grunnet sikkerhetsmessige hensyn i forbindelse med
arbeidet.

Dyktighet og referanser i forbindelse med forhandlinger er absolutt et
fortrinn. Løsningsorientert og fleksibel samt kunne være borte fra hjemmet i
perioder da arbeidet innebærer en god del reising.

Du er strukturert og målrettet i dine gjerninger. Du har evnen til å skape
tillit i relasjoner samt følge opp avtaler som inngås.

Oppriktig- og ærlighet ovenfor kunder og kollegaer.Vi tilbyr:

Eget ansvarsområde for utvikling av eksisterende og nye prosjekter samt
vedlikehold av disse.

Ansvar for oppfølging og tilrettelegging av eget teknikerteam mot avtalefestede
prosjekter. Dette i samarbeide med salgsledelse og administrasjon på
Kongsvinger.

Budsjettansvar utarbeides sammen med ledelse og mulighet for selv å utforme
salgsområdet samt egen utvikling. Resultatorientering og måloppnåelse
verdsettes og premieres godt.

God markedstilpasset lønn med bonusordninger. Pensjonsordning.

Bilordning og andre nødvendige arbeidsverktøy er en selvfølge. Opplæring i vår
organisasjon og handlemåte, CRM og rapporteringssystemer, samt øvrige rutiner
det samme.

Bosted vil kunne være din base men som nevnt medfører stillingen en god del
reisedøgn for å lykkes.Sertifikater og andre krav for stillingene:


Sertifikat klasse B er en forutsetning for stillingen. Plettfri vandel.

Sikkerhetsklarering vil bli gjennomført.


Firmaets språk er norsk. Generelle engelskkunnskaper er en fordel i stillingen.


Vi vet at arbeid er ikke hele livet, men skaper midler for å nyte et godt liv.
Det vil vi tilrettelegge for i samarbeide med våre kolleger. 
Sammen skaper vi vårt virke.STILLING: FAST 100%

Arbeidstid: Salgsarbeid er resultatstyrt. 

Noe telefon og bistand for ditt team kan påregnes i helger. Fleksibilitet er
nødvendig for å skape resultater over tid.


Søknadsfrist: Åpen


Stillingen er åpen for umiddelbar tiltredelse for deg om du er kvalifisert og 
ønsker oss som dine nye kolleger.


Spørsmål for stillingen og vårt firma, økonomi, vekst og 
potensiale rettes til:


Daglig leder: Jan T Sandvik 90068536E-postadresse og merknad for søknad:

Merk din søknad med: Salgskonsulent Midt Norge eller
Salgskonsulent Nord Norge.


Søknad og CV sendes til:  jts@optice.no


Servicetekniker for vedlikehold og rengjøring av ventilasjonssystemer.Kvalifikasjoner:
Søker til denne stilling bør ha fagbrev innen elektro eller byggautomasjon,
eventuelt erfaringsbakgrunn fra byggautomasjon/elektro eller mekanisk service på
ventilasjonssystemer.

Sertifisering innen brannisolering er også interessant kompetanse  for ansettelse
hos oss. Erfaring i drift og forvaltning av bygg er en ytterligere fordel.

Gode kunnskaper om prosesser i forbindelse med
ventilasjon og inneklima.

Utadvendt og serviceinnstilt.

Vi bruker dataverktøy som arbeidsredskap for rapporteringer og internkontakt
etc..


Egenskaper:

Gode evner til selvstendig arbeid og i team.  Oppriktig- og ærlighet ovenfor kunder og
kollegaer. Du er serviceinnstilt, strukturert, effektiv og målrettet i ditt
arbeid. Liker å reise og er ikke forhindret for arbeide i turnuser borte fra
hjemmet.


Vi tilbyr:

Mulighet til å utvikle deg innenfor et kommende nytt fagområde samt bygge
kunnskap og sertifisering innenfor dette.

Stillingen medfører varierte oppgaver og spennende utfordringer med hensyn til
kunnskaper og fleksibilitet. For den som liker å reise i Norge er dette en stor
mulighet.


Sertifikater og andre krav for stillingen:
Sertifikat klasse B er en forutsetning. Plettfri vandel. Sikkerhetsklarering
vil bli gjennomført.

Firmaets språk er norsk.

Vi vet at arbeid er ikke hele livet, men skaper midler for å nyte et godt liv.
Det vil vi tilrettelegge for i samarbeid med våre
kolleger. Sammen skaper vi vårt virke.


STILLING: FAST


Arbeidstid: Turnus


Søknadsfrist: ÅPEN

Stillingen er åpen for umiddelbar tiltredelse for deg om du
er kvalifisert og ønsker oss som dine nye kolleger.


Kontaktperson for stillingen:

Jan Tore Sandvik kan kontaktes på telefon 900 68 536 vedr. stillingen.

Merk din søknad med: Servicetekniker Norge

Søknad og CV sendes til: jts@optice.no
COPYRIGHT 2019 - OPTICE AS UTVIKLET AV SPIRE WEB & DESIGN