(+47) 900 68 536

Ventilasjonsrens

Det handler ikke bare om skifting av utstyr! Om du ikke har renset kanalsystemet, vil du om kort tid ha samme problem igjen selv om du har byttet filter og reimer. Vet du hvor ofte det er anbefalt å holde den bygningen du befinner deg i ren? Hva gir dette deg om du renser og hva vil skje om du ikke renser? Ventilasjonsrens av et skittent ventilasjonssystem gir fordeler ved renere luft slik at partikler i luften ikke bringer med seg bakterier, virus, giftstoffer, pollen og støv. Det sikrer også bedre driftsforhold i forhold til brannsikkerhet for bygg, mer økonomisk drift av ventilasjonsanlegg og trivsel med riktig temperatur og luftutskiftning.

Vi utfører ventilasjonsrens og rehabilitering av ditt anlegg uansett hvor du befinner deg i Norge! 

Ved å rengjøre anlegget jevnlig oppnår dere å få et bedre inneklima, og det er viktig siden vi bruker mesteparten av tiden innendørs. De som har opplevd dårlig inneklima kjenner forskjellen på god og dårlig inneluft, følelsen er merkbar.

Her er en liste basert på rengjøringshyppighet i forhold til hvilken bygningstype du befinner deg i:

Bygningstype Kontroll hyppighet
Barnehager og skoler Hvert annet år
Sykehjem, aldershjem Hvert annet år
Kontorer og administrasjonsbygg Hvert tredje år
Mer enn to bolig enheter Hvert sjette år
En og Tomannsbolig Hvert tiende år

Det er vesentlig for inneklima og dermed din helse at luften som kommer ut via ventilasjonsanlegget er ren. Det gjelder i så vel boliger som på arbeidsplasser. Det er ikke en selvfølge at det alltid er slik. Ventilasjonskanaler og aggregater blir brukt lite tid på når det gjelder rengjøring. Vi har kunnskap og erfaring både til å undersøke tilstanden på ditt ventilasjonsanlegg og rengjøre det hvis det er behov. 

Ta kontakt om du trenger en profesjonell partner på inneklima som gir ekspertise på ventilasjonssystem ved ventilasjonsrens. 

Kontakt oss for ventilasjonsrengjøring.

Nyttige linker

Generelt

Generelt forurensede ventilasjonsanlegg gir redusert luftkvalitet og kan utgjøre en hygienisk risiko. I tillegg kan en få en dårligere energiøkonomi og forurensede kanaler og aggregater som kan medføre økt fare for brann og brannspredning.

Ventilasjonsrengjøringen er like viktig som alt annet som blir regelmessig rengjort som gulv, vinduer og inventar, siden 
ventilasjonsanlegget bringer inn tilstrekkelige mengder ren luft til lokalene og fjerne forurenset luft kan det overgå annen rens om anlegget er veldig forurenset. 

Et ventilasjonsanlegg er bygningens store skjulte overflate som kan gi stor gevinst om det holdes rent, det kan ha et innvendig overflateareal på ca 10% av golv arealet i en bygning! Det er ofte et glemt areal i rengjøring.

Kanaler og komponenter i et ventilasjonsanlegg krever derfor ettersyn, rengjøring og vedlikehold.


Kontroll

Det vanligste er at overflatene skal være synlig rene uten løst smuss etter rengjøring. Dette kan dokumenteres ved hjelp av bilder eller video. 

Erfaringsmessig vil det alltid være igjen en tynn smussfilm etter rengjøring. Derfor forskjellige krav til nye og rengjorte kanaler. I riktig gamle kanaler kan det, pga oksidering av overflatene, være umulig å oppnå ovennevnte krav. Derfor er det vanlig at kravene til renhet i de tilfellene settes til ”visuelt rene”. 

Avhengig av oppdragsgivers ønsker og krav, kan en sluttrapport inneholde informasjon om:

 • Hva som har blitt gjort 
 • Resultatet av arbeidet
 • Anleggets tilstand
 • Eventuelle feil eller mangler oppdaget underveis
 • Eventuell innregulering


Nye anlegg

Forurensing av kanalnettet oppstår ofte allerede før anlegget tas i bruk. I byggeperioden kan kanalene bli forurenset slik at det ved oppstart allerede har et fint støvlag på overflatene. Senere vil utettheter, mangelfullt vedlikehold og kontroll/utskifting av filtre øke forurensningen.

Akkumulert smuss i ventilasjonsanlegget kan gi grobunn for vekst av muggsopp og bakterier, spesielt i inntakskammeret. Forutsetningen for ren luft og et sunt og godt inneklima er et rent ventilasjonsanlegg! Kontroll av ventilasjonsanlegg/kartlegging av rengjøringsbehov.Inspeksjon

Det er mange faktorer som spiller inn når behovet for rengjøring skal vurderes. I praksis (på anlegg i drift) er en visuell inspeksjon det enkleste og raskeste. Kanalene inspiseres via luker som enten finnes på kanalene, eller som settes inn i forbindelse med undersøkelsen.
Kanalene kan inspiseres visuelt eller med inspeksjonskamera som føres inn.

Vi har bred erfaring og utfører tilstandskontroll på alle typer ventilasjonsanlegg.

Smuss rens

Hvorfor tørris på smuss:

 • Smuss som er vanskelig tilgjengelig fjernes effektivt fra f.eks.:
  • Varmebatterier, varmevekslere
  • Varme- og ventilasjonsanlegg
  • Gulv, vegger, tak
 • Objekt må ligge åpent så vi kommer til med blåsemunnstykke
 • Ikke noe søl med vann eller kjemikalier
Ventilasjonsrense metoder

Valg av rengjøringsmetode bestemmes av anleggets størrelse, forurensingstype, tilgang og beskaffenhet. De mest brukte metoder er:

 • Manuelle metoder, støvsuging og avtørking
 • Rengjøring med børster tilpasset kanalens form og størrelse
 • Rengjøring med trykkluft
 • Blåserengjøring med tørris (karbondioksid CO2 i fast form) spesielt til fjerning av fett
Rengjøringen utføres på en slik måte at støv fra kanalene ikke kommer ut i lokalene der rengjøringen foregår.Ofte vil en rengjøring av ventilasjonsaggregater bli utført med en kombinasjon av ovennevnte metoder.

Vi har nødvendig utstyr, erfaring og kompetanse til å rengjøre de aller fleste typer ventilasjonsanlegg, alt fra kompliserte anlegg på skoler, sykehjem, barnehager og næringsbygg, til boligblokker og eneboliger.


COPYRIGHT 2020 - OPTICE AS UTVIKLET AV SPIRE WEB & DESIGN